Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego w zadaniu "Modernizacja sali widowiskowo-kinowej w Domu Kultury ŚWIT przy ul. Wysockiego 11 w Warszawie"