„Zakup projektora cyfrowego” nr referencyjny P-2/2017
Wersja z: 2017-11-07 14:37:47. Zapisał: Katarzyna Jaroszewska

Dom Kultury „Świt w Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy ogłasza Przetarg Nieograniczony o wartości zamówienia poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych pn: „Zakup projektora cyfrowego” nr referencyjny P-2/2017

 

Dokumentacja przetargu do pobrania:

SIWZ

Załącznik nr 1 do SWIZ

Załącznik nr 2 do SWIZ

Załącznik nr 3 do SWIZ

Załącznik nr 4 do SWIZ

Załącznik nr 5 do SWIZ