Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego w zadaniu "Modernizacja sali widowiskowo-kinowej w Domu Kultury ŚWIT przy ul. Wysockiego 11 w Warszawie"
Wersja z: 2017-03-14 20:58:28. Zapisał: Katarzyna Jaroszewska

{edocs}Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego w zadaniu modernizacja sali widowiskowo-kinowej w Domu Kultury ŚWIT przy ul Wysockiego 11 w Warszawie.pdf,100%,500,link{/edocs} {edocs}zalacznik_nr_1_do_badania_rynku_opis_przedmiotu_zamowienia.pdf,100%,500,link{/edocs} {edocs}zalacznik_nr_2_do_badania_rynku_formularz_szacowania_kosztow.pdf,100%,500,link{/edocs}